گواهینامه‌ها و افتخارات

img
گواهینامه ارزیابی امنیتی محصول میتا
img
پروانه خدمات فنی نما
img
احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک
img
تاییدیه شرکت دانش بنیان
img
تاییدیه فنی نرم افزار ( محصول میتا )
img
تاییدیه فنی نرم افزار ( محصول دیبا )
question