گواهینامه‌ها و افتخارات

پروانه عملیات فنی نما
گواهینامه ارزیابی امنیتی محصول میتا
پروانه خدمات فنی نما
احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک
تاییدیه شرکت دانش بنیان
تاییدیه فنی نرم افزار ( محصول میتا )
تاییدیه فنی نرم افزار ( محصول دیبا )
question